Υποτροφίες

Ως επιβράβευση των αρίστων και με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, προσφέρονται κάθε χρόνο υποτροφίες στα Μαθηματικά. Το ύψος της υποτροφίας κυμαίνεται από 20% έως 100% επί των διδάκτρων, ανάλογα με τις επιδόσεις του μαθητή και την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.
Kριτήρια για την χορήγηση υποτροφιών:
Επικοινωνήστε μαζί μας για την διαθεσιμότητα των θέσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.