Γυμνάσιο

Το γυμνάσιο αποτελεί μια σημαντική και ευαίσθητη βαθμίδα εκπαίδευσης . Είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο δημοτικό και το λύκειο. Αντιλαμβανόμαστε την πορεία του μαθητή ανάμεσα σε αυτές τις βαθμίδες ως μια συνεχή διαδικασία ωρίμανσης και εξέλιξης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό στο Γυμνάσιο ο μαθητής να αποκτήσει την ωριμότητα και την υποδομή που είναι απαραίτητη στο Λύκειο .

Θέλοντας να πλάσουμε μαθητές που θα νοιώθουν και θα είναι ικανοί να πετύχουν κάθε στόχο τους κατά την διάρκεια της προετοιμασίας τους στο γυμνάσιο τους καθοδηγούμε ώστε:

χωρίς να ξεχνάμε ποτέ, ότι οι μαθητές είναι παιδιά και πως ο σημαντικότερος δείκτης επιτυχίας μας είναι το χαμόγελό τους. Δουλεύουμε έχοντας τον mathiti_stokentro !

Ο μικρός αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών στα groups μας δίνει την δυνατότητα να διαμορφώσουμε εβδομαδιαίο πρόγραμμα προσαρμοσμένο σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες που έχουν οι μαθητές του Γυμνασίου!

 

Γραπτές Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις

Από το σχολικό έτος 2020-21, στο τέλος κάθε χρονιάς οι μαθητές του Γυμνασίου θα εξετάζονται σε 7 μαθήματα. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τα εξεταζόμενα μαθήματα και τις διδακτικές ώρες στο σχολείο για κάθε εξεταζόμενο μαθήμα ανά τάξη .

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΜΑΘΗΜΑΑ' ΤάξηΒ' ΤάξηΓ' Τάξη
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ)322
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ )222
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ(ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)222
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΑΡΧΑΙ ΕΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)222
ΙΣΤΟΡΙΑ222
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΦΙΛΟΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ111010
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ444
ΦΥΣΙΚΗ122
ΒΙΟΛΟΓΙΑ111
ΑΓΓΛΙΚΑ222
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ191919

Τα Μαθηματικά και τα Φιλολογικά μαθήματα καλύπτουν τις 14/15 από τις 19 διδακτικές ώρες των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στο Γυμνάσιο ο μαθητής κτίζει όλη την υποδομή του σε αυτά τα μαθήματα . Γνωρίζοντας πως τα θεμέλια σε κάθε κατασκευή πρέπει να είναι το πιο δυνατό σημείο του οικοδομήματος παροτρύνουμε γονείς και μαθητές να ξεκινήσουν δίπλα μας από το Γυμνάσιο την προετοιμασία τους , και το πρόγραμμα σπουδών μας παρουσιάζεται ανά τάξη στον παρακάτω πίνακα :

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΜΑΘΗΜΑΑ' ΤάξηΒ' ΤάξηΓ' Τάξη
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ222

Καλύπτουμε την ανάγκη για πλήρη προετοιμασία των μαθητών του Γυμνασίου σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα,  μέσο του δικτύου συνεργατών μας . Για αναλυτική ενημέρωση και για να γνωρίσετε εμάς και τους συνεργάτες μας επικοινωνήστε μαζί μας !