Β' Λυκείου

Η Β΄ Λυκείου είναι η τάξη στην οποία οι μαθητές επιλέγουν μια εκ των δύο ομάδων προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών ή Θετικών Σπουδών. Η ύλη των μαθημάτων που θα διδαχθούν είναι μέρος της εξεταστέας ύλης στις Πανελλήνιες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου.
Οι στόχοι της προετοιμασίας μας στην Β ́ Λυκείου είναι οι μαθητές:
χωρίς να ξεχνάμε ποτέ, ότι οι μαθητές είναι παιδιά και πως ο σημαντικότερος δείκτης επιτυχίας μας είναι το χαμόγελό τους.
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2
ΣΥΝΟΛΟ 4
ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 3
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ώρες
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2
ΣΥΝΟΛΟ 3

Μόλις ολοκληρωθεί η ύλη της Β ́ Λυκείου οι ώρες αντικαθίστανται με την προετοιμασία στην ύλη της Γ ́ Λυκείου!

Καλύπτουμε την ανάγκη για πλήρη προετοιμασία των μαθητών της Β’ Λυκείου σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα,  μέσο του δικτύου συνεργατών μας . Για αναλυτική ενημέρωση και για να γνωρίσετε εμάς και τους συνεργάτες μας επικοινωνήστε μαζί μας !

Scroll to Top