Β' Λυκείου

Η Β΄ Λυκείου είναι η τάξη στην οποία οι μαθητές επιλέγουν μια εκ των δύο ομάδων προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών ή Θετικών Σπουδών. Η ύλη των μαθημάτων που θα διδαχθούν είναι μέρος της εξεταστέας ύλης στις Πανελλήνιες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου.
Οι στόχοι της προετοιμασίας μας στην Β ́ Λυκείου είναι οι μαθητές:
χωρίς να ξεχνάμε ποτέ, ότι οι μαθητές είναι παιδιά και πως ο σημαντικότερος δείκτης επιτυχίας μας είναι το χαμόγελό τους.
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΏρες
ΑΛΓΕΒΡΑ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ2
ΣΥΝΟΛΟ4
ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΏρες
ΑΛΓΕΒΡΑ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ1
ΣΥΝΟΛΟ3
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΏρες
ΑΛΓΕΒΡΑ2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ2
ΣΥΝΟΛΟ3

Μόλις ολοκληρωθεί η ύλη της Β ́ Λυκείου οι ώρες αντικαθίστανται με την προετοιμασία στην ύλη της Γ ́ Λυκείου!

Καλύπτουμε την ανάγκη για πλήρη προετοιμασία των μαθητών της Β’ Λυκείου σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα,  μέσο του δικτύου συνεργατών μας . Για αναλυτική ενημέρωση και για να γνωρίσετε εμάς και τους συνεργάτες μας επικοινωνήστε μαζί μας !