Απόφοιτοι

Οι προετοιμασία των αποφοίτων ξεκινά τον Σεπτέμβριο οπότε και σχηματίζονται τμήματα αμιγώς αποφοίτων στα οποία δεν αναμειγνύονται ποτέ τελειόφοιτοι !