Α' Λυκείου

Η Α′ Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας. Οι μαθητές όμως είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι στην Α ́ Λυκείου διδάσκονται πλέον ύλη που είναι προαπαιτούμενη και αναπόσπαστο κομμάτι της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων που θα εξεταστούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις της Γ ́ Λυκείου. Η προετοιμασία για το Πανεπιστήμιο έχει αρχίσει!!!

Οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων και έχοντας εμβαθύνει στην ύλη καθενός, θα ανακαλύψουν την κλίση τους ώστε στην Β ́ Λυκείου να επιλέξουν πλέον την ομάδα προσανατολισμού που θα τους οδηγήσει στην σχολή της προτίμησής τους.

Την πρώτη χρονιά των μαθητών μας στο λύκειο, δουλεύουμε με ιδιαίτερη φροντίδα ώστε :
χωρίς να ξεχνάμε ποτέ, ότι οι μαθητές είναι παιδιά και πως ο σημαντικότερος δείκτης επιτυχίας μας είναι το χαμόγελό τους.
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές θα εξεταστούν με γραπτές σχολικές προαγωγικές εξετάσεις !
Πρόγραμμα σπουδών

Το Πρόγραμμα σπουδών μας για την  προετοιμασία των μαθητών της Α΄ Λυκείου είναι:

ΜΑΘΗΜΑΤΑΏρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΑΛΓΕΒΡΑ2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ2
ΣΥΝΟΛΟ4

Καλύπτουμε την ανάγκη για πλήρη προετοιμασία των μαθητών της Α’ Λυκείου σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα,  μέσο του δικτύου συνεργατών μας . Για αναλυτική ενημέρωση και για να γνωρίσετε εμάς και τους συνεργάτες μας επικοινωνήστε μαζί μας !η;